podzim 2003 - léto 2004

16.10.2013 12:59

Jak fungoval oddíl v tomto období, mi teď po letech prozradil článek z Černé nohy.

Černá noha speciál podzim 2003 – léto 2004

NOVÁČCI

Verča – její první výprava byla hned ta letošní první do Křtin. Do oddílu ji přivedla Zdenka od Honzi.

Krystína – její první výprava byla na zříceninu Ronov

VÝPRAVY

Křtiny - 27. – 28.9. OV2

Art, Baghi, Datel, Dominik, Gita, Honza, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Markéta, Puric, Verča, Wačintan, Zdenka, Zdenička, Zuzka

Po letošním horkém létě bylo krásné babí léto a počasí nám přálo, bylo prostě krásně. Věci jsme si nechali u skautů v nové klubovně v bývalé škole a vyrazili směrem na Proklest. Cestou jsme hráli na Trapery, lavinovou honičku, rubicovu kostku, z nalezené hromady „krajíců“ Jsme nadělali číselnou řadu do 50 a pak pro jednotlivá náhodně vybraná čísla běhali jednotlivci ze tří družstev a snažili se je co nejdříve donést zpět. U Proklestu jsem hledali tři nejbližší pomníky; při cestě zpět jsme pak z krajíců stavěli co nejvyšší věž. Večer jsme pak obtisky přírodnin vytvářeli různé obrazce; po příjezdu Datla jsme využili jeho schopností a zahráli si na rozesmívání; pak následovalo několik „zvířecích“ her. Druhý den jsme šli směr Adamov. Přes jeskyni Drátenickou, Kostelík, Býčí skálu ( u ní jsme zachraňovali zvířata před pytláky), u Jáchymy byl oběd, ostatní zdejší jeskyně či štoly byli bohužel uzavřeny, na plácku u nádraží zbyl ještě čas na házení si s „časovanou bombou“.

 

Ronov (zřícenina) - 11.10.2003 OV1

Art, Eliška, Gita, Honza, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Krystína, Markéta, Míša, Petr, Verča, Wačintan, Zdenka,

Hned za Útěchovem jsme začali hrát bombu, u Mufloní studánky si zahráli honičku s přeskakováním, na zřícenině Ronov proběhla bojovka mezi dvěma družstvy – měli co nejrychleji opsat 50 kartiček se slovy, rozmístněných a bráněných Artem po zřícenině, výsledný text byl receptem na výrobu „dortu ze žaludů“ Po obědě Ronov opouštíme a scházíme dolů k řece, těsně před nosem nám cestu zkřížilo běžící stádo divočáků. Přes železniční zastávku Babic jdeme až k Arboretu, tady hrajeme hru s morseovkou, kterou pro nás nachystala Wačintan. Cestou do Bílovic jsme nasbírali žaludy na dort s tím, že je na schůzkách zpracujeme. Tato výprava byla první pro Krystínu.

 

Lednice - 2. – 29.10. OV5

Art, Baghi, Eliška, Gita, , Jirka V., Ingapi, Káťa, Markéta, Míša, Petr, Wačintan

Krásný, ale mrazivý podzim. Na lednických rybnících byl již slabý led. První den jsme zhlédli obelisk, minaret, umělou jeskyni a zámecký park. Druhý den jsme se vydali na Janohrad a lovecký zámeček. Večer si pak dvě divadelní společnosti začali nacvičovat divadelní představení na libovolné téma. Uprostřed příprav na večeři, museli dvojice vyrazit do terénu a to k umělé jeskyni, k Maurské vodárně, k ovčárně a na perenetum. Bylo nutné tam v podzimní tmě hledat obrázky zvířat. Všechny čtyři místa nenavštívil nikdo. První zpět byla Wačintan s Míšou. Třetí den ráno jsme se nejprve z velké tělocvičny přesunuli do útulnější malé tělocvičny. Autobusem jsme popojeli do Bulhar a odtud se vraceli zpět. Při cestě se nám zdařil nečekaný objev. Našli jsme bobří řeku. U jednoho z mrtvých ramen směrem k Nejdeckému hradišti bylo plno pokácených či nahlodaných stromů od bobra. Cestou jsme se pak snažili schovat se co nejblíže cesty. V zámeckém parku dvojice až do setmění hledali listy deseti různých stromů. Večer bylo i první divadelní představení. Hra zvaná „Drak“ v obsazení Jirka V., Ingapi, Petr, Wačintan. Princezna si při ní vyšla na procházku a v jeskyni ji zajal drak. Ten byl pak poražen partií pokru. Před spaním jsme si zašli zahrát do parku bludičku. Čtvrtý den nás autobus odvezl do Valtic. Zašli jsme si tu na kolonádu. Cestou se v prázdných vinicích přejídali zbytky hroznů – podzim budiž pochválen. Za Valticemi si pak dvojice zkusili jít asi 2km podle azimutu k Randezvousi a kupodivu jsme se zde opět sešli k obědu. U sv. Huberta jsme si zahráli přebíhanou. U Tří grácií pak vybíjenou, kdy se všichni snaží v co nejkratším čase vybít vybranou dvojici. Do Lednice jsme pak došli až za tmy. Večerní představení byli „Tři oříšky pro Popelku“ v obsazení Eliška, Gita, Markéta, Míša. No a poslední den jsme byli opět v zámeckém parku.

 

Deblín - 15. – 17.11. OV3

Art, Baghi, Eliška, Gita, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, Zuzka

Už dlouho nepamatuji tak sychravé, uslzené a mlhavé podzimní počasí jako bylo první dva dny. Trošičku se vyčasilo až v poslední den odjezdu. První den jsme se za pomocí auta přesunuli od vlaku v Tišnově do Deblína. Nechali si věci ve škole a vyrazili směr . Prošli jsme údolím zavzpomínali si na loňskou etapu – cesty přes hustník k osamělému stromu – a utábořili se v T.O. Poštolky u krásného totemu. Zahráli jsme si tu Jirkovu V. hru dones lano. Na strážce ptačích hnízd a po obědě proběhl krátký azimuťák po dvojicích. V cíli naši cesty kde měli být nepatrné zbytky vodní tvrze nic nebylo. Zato zde někteří museli řešit záhadu jak se tři z nás dostali na stavidlo rybníčku, když k němu nevedla evidentně žádná lávka a led byl slaboučký. Nakonec nás tu sprdla učitelka na vejmenku. Zpátky jsme šli pěkně husté mlze. Byla dokonce tak hustá, že i když jsme stáli na kraji pole neviděli jsme co že to na něm vrčí. A protože se zvuk přibližoval počkali jsme si na něj. Kdo typoval, že je to orající traktor vyhrál. Tak jsme traktoristovi zamávali, prohodili s ním pár slov a šli dál. Ve škole jsme si zahráli

Druhý den měla být cílem Šmelcovna údolí Bílého potoka. Počasí mlha a mžení.ještě než jsme došli do Maršova jsme to otočili a zašli do lesa. U krmekce jsme se zastavili a proběhlo dělení do kmenů pro letošní celoroční hru, a to tak že si čtyři zvolení jedinci, si po vzájemné domluvě, k sobě vybrali ostatní. Rozdělili se tedy takto : Gita Ingapi Petr, Jirka V., Markéta Wačintan, Eliška

Po jídle se všem zavázali oči a odvedl jsem je do lesa. Úkolem bylo trefit zpět. No nebýt občasné přátelské rady asi by jsme některé již neviděli. Nakonec jsme se šťastně sešli popošli další kus cesty a jednotlivé kmeny se museli dostat dle azimutu zpět do školy. Ve škole proběhla soutěž o Uzlíka roku 2003. v tělocvičně jsme si nachystali opičárnu a úplně před spaním bylo nutno u 12 svíček v tmavé tělocvičně najít lakoské názvy měsíců. Poslední den jsme dopoledne strávili v tělocvičně. Na vlak jsme tentokrát šli do Níhova. Wačintan, Ingapi a Gita si cestou splnili do stopy „ujde s věcmi na OV2 3km za ½ hod“ ostatním jsem vzal věci autem.a i když dnes nebylo zrovna krásně alespoň se do krajiny vrátila viditelnost.

 

Brno – Černé schránky - 29.11. OV1

Art, Dominik, Eliška, Gita, Honza, Jirka V., Ingapi, Kristýna, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, Wayca

Dopoledne ti větší z nás strávili, pod dohledem Wayci, dvě hodiny v lanovém centru a co jsem slyšel tak to bylo bezvadný. Ve dvě odpoledne jsme se sešli u klubovny a vyrazili do města. Začali jsme na Dominikánským náměstí u kostela sv. Michala. První hra se jmenovala „Poslové“. Rozdělili jsme se na dvě poloviny. Jedni byli obránci a druzí měli za úkol přenášet poselství od kostela sv. Michala ke kostelu sv. Petra a Pavla – na Petrov a zpět. Nakonec uspěli obránci, kteří zadrželi víc jak 2x tolik poselství než poslové přenesli. Po hodině hry jsme začali hrát černé schránky. Rozdělení bylo po rodech. Ve schránkách byli tentokrát na nálepce napsaná písmena s pořadovým číslem ve zprávě. Konečné pořadí tedy dopadlo následovně :

1. 3.

2. 4. Petr, Jirka V., Markéta

 

Vánoční – chata u Mušky – 20. – 21.12. 2003

Art, Baghi, Eliška, Gita, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Krystína, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, od Bohunky ???

V neděli hrajeme divadlo

 

chata u Mušky – 30.1. – 1.2. 2004

Art, Baghi, Jirka P., Ingapi, Káťa, Markéta, Míša, Petr, Wačintan

Původní cíl této výpravy byli Nerovnice. Vzhledem k tomu, že se někteří z Vás odhlásili na poslední chvíli, tak jsme vzhledem k malému počtu účastníků zvolili chatu u Mušky. Většinu věcí vzal Art autem a tak přesun od autobusu byl rychlý. Po svačince na chatě jsem zde nechali Baghi a Káťu a yyrazili ven. Nejprve nahoru na hřiště, kde jsme si zahráli eskymáka a kluci si zahráli sněhové hrátky. Pokračovali jsme pak dál vzhůru do kopce. Ve sněhu jsme stopovali myšku až k jejímu pelíšku. Cesta přestala jít do kopce a došli jsme na kraj údolí. „vidíte támhle tu chatu na druhé straně údolí?“ ptá se Art „hmm“ neblahé mručení mu je odpovědí „tak k ní se dnes dostaneme…“ nejprve, ale sestupujeme k rybníku, kde obědváme, hrajeme rybičky rybáři jedou a krátkou bojovku dvou družstev, kdy si každá chrání v kruhu postavenou trojnohu. Odtud stoupáme na hradisko zvané Chocholka. Kdo by to byl řek, že to není ani 2 500 let co tu stávalo město… pak zas trochu klesneme a opět nabereme výšku a jsme na oblíbeném místě na Horneku. Z vyhlídky je krásně vidět kudy jsme sem přišli. Kolem ráno viděné chaty projdeme podívat se na zdejší geologickou zajímavost, pokroucené geologické vrstvy. Na planině pak hrajeme stopovačku, kdy vždy dva jsou uprchlí trestanci a ostatní je stopují. Na chatu dorážíme okolo páté. K večeři vaříme krupičnou kaši. Míša si při tom vzpomněla na pohádku hrnečku vař a tak se jeden ze dvou hrnců vydává po kuchyni. Když je již venku pěkná tma jde se bruslit za svitu měsíce plus před spací pohled na hvězdy. V neděli vyrážíme na brusle. Hrajeme hockej a krasobruslíme. Nejlepší sestavu předvedla Míša a za ní hned Ingapi. Na chatě pak ještě někteří dlouho drhnou hrnce od kaše a jde se domů.

 

Lomnice u Tišnova – 21. – 22.2.2004

Art, Baghi, Eliška, Gita, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Krystína, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, od Bohunky ???

 

Tišnov, rozhledna – 13.3.2004

Art, Baghi, Eliška, Gita, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Krystína, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, od Bohunky ???

Vlakem jedem do Tišnova. Původním cílem jsou dvě rozhledny. Jedna nad Tišnovem a druhá u Čebína.

 

Tetčice – 27. – 28.3. 2004

Art, Eliška, Gita, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Krystína, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, od Bohunky ???

Vlakem jedeme do Tetčic, kde se v místní sokolovny. Zde si necháváme věci a jdeme směrem na XXX. Za vesnicí uhýbáme do lesa, kde po chvíli zastavujeme a hrajeme hru s mapovými značkami. Odtud pokračujeme až na XXX kde mají kvést XXXkoniklece. Nacházíme zde však pouze jeden. Zacházíme hlouběji do lesa kde na cestě rozděláváme oheň XXXproč?

 

Polana, velikonoce – 8. – 12.4.2004

Art, Baghi, Eliška, Gita, Jirka P., Jirka V., Ingapi, Káťa, Krystína, Markéta, Míša, Petr, Wačintan, od Bohunky ???

Přezdívky - nové oddílové jméno na této výpravě přijali : Gita Tučková – Nawatan

Jirka Valášek – Ohiči

Pert Stanke - Owaha

 

Střítež, štítová – 8. – 9.5.2004

Art, Baghi, Eliška, Jirka P., Ingapi, Káťa, Krystína, Markéta, Míša, Nawatan, Ohiči, Owaha, Wačintan, od Bohunky ???

 

Brťoví, stavba kuchyně – 29. 30.5. 2004

 

Údolím Bílého potoka, kolová – 5.6.2004

Art, Baghi, Jirka P., Ingapi, Káťa, Markéta, Nawatan, Ohiči, Wačintan

Výprava která určitě vejde do historie

 

Brťoví TTT – 26. – 27.6. 2004

 

Brťoví, tábor – 3. – 18.7. 2004